Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed te Koudekeuken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94692   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94692

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Thans nog hoeve met toegangsdreef vanuit Koudekeuken en weg vanuit de Zoutweg, met woonhuis ten noorden en grote schuur ten oosten van het begraasde erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed te Koudekeuken

Koudekeuken 3 (Lievegem)
Thans nog hoeve met toegangsdreef vanuit Koudekeuken en weg vanuit de Zoutweg, met woonhuis ten noorden en grote schuur ten oosten van het begraasde erf.