Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Boekhoute

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94716
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94716

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig spoorwegstation van de lijn Zelzate-Eeklo, spoorlijn geopend in 1871 en gesloten in 1950. De sporen werden opgebroken, doch het tracé is thans als fietspad nog zeer goed herkenbaar in het landschap.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Boekhoute

Stationsstraat 57-59 (Assenede)
Het station werd opgetrokken in 1871, en uitgebreid aan weerszij in 1891. Stationsgebouw met oorspronkelijk symmetrische opbouw van één, twee en één bouwlagen onder lage verspringende zadeldaken.