Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Instituut Mariagaard

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
94738
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94738

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen Provinciale Middelbare Landbouwschool. In 1919 beslist de provincieraad van Oost-Vlaanderen twee landbouwscholen op te richten, één voor jongens, voorlopig ingericht in Melle en één voor meisjes in de gebouwen van het Casino in Gent.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Instituut Mariagaard

Oosterzelesteenweg 80 (Wetteren)
Achterin gelegen gebouwencomplexen in regionalistische stijl met grote begraasde voortuinen met 3 verscholen schuilkelders. Langgestrekt hoofdgebouw, de oorspronkelijke landbouwschool voor jongens van 1922, opgetrokken op U-vormige plattegrond, oorspronkelijk met volledig symmetrische aanleg met korte midden- en lange zijvleugels aan de westzijde. Ten oosten van het hoofdgebouw is het vroegere complex van de middelbare landbouwhuishoudschool voor meisjes uit 1921 gelegen. Kapel, gebouwd in 1921-22, in 1943 omgebouwd tot turnzaal en in 1946 opnieuw als kapel ingericht.