Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met losse bestanddelen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

ID
9476
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9476

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

De hoeve met losse bestanddelen met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het huis is beschermd als dorpsgezicht omwille van de architecturale waarde als oorspronkelijk omwalde hoeve bestaande uit een woonhuis uit het begin van de 19de eeuw, stal en schuur met rest van omwalling aan één zijde.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).


Waarden

De hoeve met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Breestraat 2 (Kruibeke)
Oorspronkelijk omwalde open hoeve bestaande uit woonhuis, kleine stal en schuur. Rest van omwalling behouden aan noordzijde.