Beschermd monument

Opgaande plataan als vrijheidsboom Laarne

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden

ID
9481
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9481

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De vrijheidsboom langs de Dorpsstraat te Laarne is beschermd als monument.Waarden

De Dorpsboom, zogenaamd “vrijheidsboom” van Laarne, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De plataan vormt als solitair aangeplante boom uit het tweede of derde decennium van de 20ste eeuw, staand op openbaar domein tussen de parochiekerk en het gemeentehuis, een levend historisch monument dat refereert aan de vroegere vrijheidsboom van Laarne. Sociaal-cultureel bezit de opvallende monumentale dorpsboom naast zijn symboolwaarde een betekenis als een sterk ruimtelijk-visueel beeldbepalend element dat het historisch karakter van het gekasseide dorpsplein met zijn monumenten vergroot en de centrale plaats in de dorpskom accentueert.

historische waarde

De plataan vormt als solitair aangeplante boom uit het tweede of derde decennium van de 20ste eeuw, staand op openbaar domein tussen de parochiekerk en het gemeentehuis, een levend historisch monument dat refereert aan de vroegere vrijheidsboom van Laarne. Sociaal-cultureel bezit de opvallende monumentale dorpsboom naast zijn symboolwaarde een betekenis als een sterk ruimtelijk-visueel beeldbepalend element dat het historisch karakter van het gekasseide dorpsplein met zijn monumenten vergroot en de centrale plaats in de dorpskom accentueert.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande plataan als herdenkingsboom

Dorpsstraat zonder nummer (Laarne)
Op het dorpsplein van Laarne staat midden voor de kerk en naast het oud gemeentehuis een opvallende solitaire boom. Deze monumentale boom wordt lokaal als een vrijheidsboom of aanplanting die herinnert aan een vroeger bestaande vrijheidsboom aanzien.