Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vier arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 94810   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94810

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van vier arbeidershuizen in eenheidsbebouwing volgens spiegelbeeldschema, daterend uit het eerste kwart van 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van arbeiderswoningen

Leo Bruynincxstraat 4-10 (Dendermonde)
Ensemble van vier arbeidershuizen in eenheidsbebouwing volgens spiegelbeeldschema, daterend uit het eerste kwart van 20ste eeuw.