Beschermd cultuurhistorisch landschap

Bos t’Ename

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 02-04-1981 tot heden

ID
9484
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9484

Besluiten

Bos t' Ename
definitieve beschermingsbesluiten: 02-04-1981  ID: 1601

Beschrijving

Het Bos t’Ename of Enamebos te Oudenaarde en Mater is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) motiveert de esthetische en wetenschappelijk waarde van het beschermde landschap als volgt:

esthetische waarde: Het sterk uitgesproken reliëf, dat zo typisch is voor de Vlaamse Ardennen, draagt in niet geringe bij tot de hoge esthetische waarde van dit gebied. Bossen, weilanden - vaak omzoomd door knotwilgen - en akkers maken van het landschap een afwisselend geheel: meer intieme ruimten wisselen af met ruime vergezichten.

wetenschappelijke waarde:
hydrogeologisch: voorkomen van talrijke bronnen;
ornithologisch: belangrijk als broedgebied met onder meer soorten zoals de kwartel (Coturnix cotunix), de ransuil (Asio otus), de grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea), de goudvink (Phyrulla phyrullo); als pleisterplaats op trek en als overwinteringsplaats; als foerageergebied;
amfibieën: de vijf in België voorkomende salamandersoorten komen voor;
floristisch: soorten zoals addertong (Ophioglossum vulgatum), kleine schubwortel (Lathraea clandestina), spekwortel (Tamus communis) en gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000633, Bos ’t Ename, advies KCML (1981).


Waarden

Het Bos ‘t Ename is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasseiweg Katteberg

Katteberg zonder nummer (Oudenaarde)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


Landhuis

Wallestraat 18 (Oudenaarde)
Kasteeltje met voorgevel palend aan de voorste walgracht en met voordeur door een lange smalle gemetste boogbrug over de brede walgracht verbonden met de straat. Omhaagd goed met smal en decoratief uitgewerkt toegangshek tussen zware, bepleisterde gemetste vierkante hekpijlers op sokkel en afgedekt door een hardstenen dekplaat met dito bolbekroning. Kasteeltje waarschijnlijk van laatmiddeleeuwse oorsprong, minstens opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw of eerste helft 18de eeuw, doch aangepast in de 19de eeuw en voornamelijk gewijzigd in de 20ste eeuw.


Markeringsboom Marilandicapopulier in 't Bos t'Ename

Kapellestraat zonder nummer (Oudenaarde)
Een opgaande canadapopulier met een stamomtrek van 347 cm (2006) is hier geplant om een gebruiksgrens aan te duiden. De Marilandicapopulier markeert er géén kadastrale grens, maar is een merkpunt die een houw begrenst in het middelhoutbos. De markeringsboom staat bij de beheerders van het bos t’ Ename gekend als pied cornier, dit is een oude Franse benaming uit de bosbouw. De boom is eveneens geplant bij een kruispunt van boswegen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De ankerplaats ligt ten oosten van Ename (Oudenaarde) en ten westen van Volkegem (Oudenaarde). Bos t'Ename bevindt zich voor één vierde in de brede geul van het laagterras van de Scheldevallei en voor drie vierden bekleedt het bos de steile valleiwand, inclusief het talud bovenaan. Tussen Ename en het bos ligt de Riedekensbeek, parallel aan de Scheldesteilwand.

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Drie Marilandicapopulieren op oude bosrand

Spendelos zonder nummer (Oudenaarde)