Beschermd monument

Domein Hof ter Hulst

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 9485   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9485

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kapel, de poort, het koetshuis, de oranjerie, het theehuisje, de restant van de omgrachting en de tuin van het Hof ter Hulst, ook Kasteel De Naeyer genaamd.Waarden

Kasteel De Naeyer met inbegrip van de kapel, poort, koetshuis en oranjerie, theehuisje, rest van de omgrachting en de tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De omgrachte site van het Hof ter Hulst, minstens opklimmend tot de 16de eeuw, is een goed herkenbaar en representatief voorbeeld van een site met walgracht met typische achtvorm en de enige historische site op het grondgebied van Lebbeke die goed bewaard bleef.
Het domein is exemplarisch voor de evolutie van een huys van plaisancien uit het ancien régime naar een residentieel verblijf van de gegoede burgerij in de 19de en 20ste eeuw met de kenmerkende aanhorigheden zoals het koetshuis met oranjerie, tuinpaviljoentjes en een kapel.
Het kasteel is representatief als herenwoning uit de jaren 1840 met een voor die tijd kenmerkende klassieke plattegrond, sobere vormgeving en neoclassicistische decoratie, eind 19de eeuw uitgebreid met een eigentijdse toren en begin 20ste eeuw verrijkt met een merkwaardige wintertuin.
Het eind 19de-eeuwse dienstgebouw met koetshuis, paardenstallen, oranjerie en speelhuis is conceptueel en typologische een gaaf bewaard voorbeeld van dergelijke karakteristieke kasteelaanhorigheid uitgevoerd in een zeer verzorgde bak- en hardsteenarchitectuur en maakt integrerend deel uit van het residentieel domein.
De eind 19de-eeuwse tuinpaviljoentjes, een voormalig theehuis en dierenhok, zijn exemplarisch voor de tuinfabriekjes die de parken van kasteeldomeinen sierden en zijn hier uitgevoerd in een opvallende en verzorgde baksteenarchitectuur, uitzonderlijk afgewerkt met imitatieboomstammen.
De artistieke waarde wordt voornamelijk bepaald door de uitzonderlijke wintertuin als merkwaardige uiting van kunstrotswerk in de burgerlijke architectuur, gerealiseerd in 1908 door de Brusselse firma Blaton-Aubert, specialist in kunstmatige rotsen, grotten en aquariums. Het is een voor de streek uiterst zeldzaam voorbeeld van een dergelijke constructie in cementrotswerk met kenmerkende imitatieboomstammen en rotswerkbekleding, een uitzonderlijke binnenafwerking in de vorm van een kunstgrot met stalactieten en stalagmietenformaties en bewaarde granito- en mozaïekvloer, die getuigen van een grote vakmanschap en kunstzin.
De kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, in 1883 gebouwd bij de ingangspoort van het kasteeldomein, is een mooi voorbeeld van een grote private kapel die eveneens dienst deed als buurtkapel. Ze is exemplarisch als sober neogotisch kapelgebouw met kenmerkende spitsboogvensters en deuren en die in haar interieur een houten altaar met polychroom Onze-Lieve-Vrouwebeeld en talrijke heiligenbeelden bewaart, getuigen van de volkse devotie. Als buurtkapel en vertrekpunt van de wijkprocessies vervulde de kapel gedurende jaren een belangrijke sociaal-culturele rol in de landelijke wijk Heizijde.
De omringende tuin aangelegd in landschapsstijl met talrijke bomen, slingerpaden en graspartijen is een essentieel onderdeel van deze landelijke site.

artistieke waarde

De omgrachte site van het Hof ter Hulst, minstens opklimmend tot de 16de eeuw, is een goed herkenbaar en representatief voorbeeld van een site met walgracht met typische achtvorm en de enige historische site op het grondgebied van Lebbeke die goed bewaard bleef.
Het domein is exemplarisch voor de evolutie van een huys van plaisancien uit het ancien régime naar een residentieel verblijf van de gegoede burgerij in de 19de en 20ste eeuw met de kenmerkende aanhorigheden zoals het koetshuis met oranjerie, tuinpaviljoentjes en een kapel.
Het kasteel is representatief als herenwoning uit de jaren 1840 met een voor die tijd kenmerkende klassieke plattegrond, sobere vormgeving en neoclassicistische decoratie, eind 19de eeuw uitgebreid met een eigentijdse toren en begin 20ste eeuw verrijkt met een merkwaardige wintertuin.
Het eind 19de-eeuwse dienstgebouw met koetshuis, paardenstallen, oranjerie en speelhuis is conceptueel en typologische een gaaf bewaard voorbeeld van dergelijke karakteristieke kasteelaanhorigheid uitgevoerd in een zeer verzorgde bak- en hardsteenarchitectuur en maakt integrerend deel uit van het residentieel domein.
De eind 19de-eeuwse tuinpaviljoentjes, een voormalig theehuis en dierenhok, zijn exemplarisch voor de tuinfabriekjes die de parken van kasteeldomeinen sierden en zijn hier uitgevoerd in een opvallende en verzorgde baksteenarchitectuur, uitzonderlijk afgewerkt met imitatieboomstammen.
De artistieke waarde wordt voornamelijk bepaald door de uitzonderlijke wintertuin als merkwaardige uiting van kunstrotswerk in de burgerlijke architectuur, gerealiseerd in 1908 door de Brusselse firma Blaton-Aubert, specialist in kunstmatige rotsen, grotten en aquariums. Het is een voor de streek uiterst zeldzaam voorbeeld van een dergelijke constructie in cementrotswerk met kenmerkende imitatieboomstammen en rotswerkbekleding, een uitzonderlijke binnenafwerking in de vorm van een kunstgrot met stalactieten en stalagmietenformaties en bewaarde granito- en mozaïekvloer, die getuigen van een grote vakmanschap en kunstzin.
De kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, in 1883 gebouwd bij de ingangspoort van het kasteeldomein, is een mooi voorbeeld van een grote private kapel die eveneens dienst deed als buurtkapel. Ze is exemplarisch als sober neogotisch kapelgebouw met kenmerkende spitsboogvensters en deuren en die in haar interieur een houten altaar met polychroom Onze-Lieve-Vrouwebeeld en talrijke heiligenbeelden bewaart, getuigen van de volkse devotie. Als buurtkapel en vertrekpunt van de wijkprocessies vervulde de kapel gedurende jaren een belangrijke sociaal-culturele rol in de landelijke wijk Heizijde.
De omringende tuin aangelegd in landschapsstijl met talrijke bomen, slingerpaden en graspartijen is een essentieel onderdeel van deze landelijke site.

historische waarde

De omgrachte site van het Hof ter Hulst, minstens opklimmend tot de 16de eeuw, is een goed herkenbaar en representatief voorbeeld van een site met walgracht met typische achtvorm en de enige historische site op het grondgebied van Lebbeke die goed bewaard bleef.
Het domein is exemplarisch voor de evolutie van een huys van plaisancien uit het ancien régime naar een residentieel verblijf van de gegoede burgerij in de 19de en 20ste eeuw met de kenmerkende aanhorigheden zoals het koetshuis met oranjerie, tuinpaviljoentjes en een kapel.
Het kasteel is representatief als herenwoning uit de jaren 1840 met een voor die tijd kenmerkende klassieke plattegrond, sobere vormgeving en neoclassicistische decoratie, eind 19de eeuw uitgebreid met een eigentijdse toren en begin 20ste eeuw verrijkt met een merkwaardige wintertuin.
Het eind 19de-eeuwse dienstgebouw met koetshuis, paardenstallen, oranjerie en speelhuis is conceptueel en typologische een gaaf bewaard voorbeeld van dergelijke karakteristieke kasteelaanhorigheid uitgevoerd in een zeer verzorgde bak- en hardsteenarchitectuur en maakt integrerend deel uit van het residentieel domein.
De eind 19de-eeuwse tuinpaviljoentjes, een voormalig theehuis en dierenhok, zijn exemplarisch voor de tuinfabriekjes die de parken van kasteeldomeinen sierden en zijn hier uitgevoerd in een opvallende en verzorgde baksteenarchitectuur, uitzonderlijk afgewerkt met imitatieboomstammen.
De artistieke waarde wordt voornamelijk bepaald door de uitzonderlijke wintertuin als merkwaardige uiting van kunstrotswerk in de burgerlijke architectuur, gerealiseerd in 1908 door de Brusselse firma Blaton-Aubert, specialist in kunstmatige rotsen, grotten en aquariums. Het is een voor de streek uiterst zeldzaam voorbeeld van een dergelijke constructie in cementrotswerk met kenmerkende imitatieboomstammen en rotswerkbekleding, een uitzonderlijke binnenafwerking in de vorm van een kunstgrot met stalactieten en stalagmietenformaties en bewaarde granito- en mozaïekvloer, die getuigen van een grote vakmanschap en kunstzin.
De kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, in 1883 gebouwd bij de ingangspoort van het kasteeldomein, is een mooi voorbeeld van een grote private kapel die eveneens dienst deed als buurtkapel. Ze is exemplarisch als sober neogotisch kapelgebouw met kenmerkende spitsboogvensters en deuren en die in haar interieur een houten altaar met polychroom Onze-Lieve-Vrouwebeeld en talrijke heiligenbeelden bewaart, getuigen van de volkse devotie. Als buurtkapel en vertrekpunt van de wijkprocessies vervulde de kapel gedurende jaren een belangrijke sociaal-culturele rol in de landelijke wijk Heizijde.
De omringende tuin aangelegd in landschapsstijl met talrijke bomen, slingerpaden en graspartijen is een essentieel onderdeel van deze landelijke site.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Hof ter Hulst

P.F. De Naeyerstraat 8-10 (Lebbeke)
Het Hof ter Hulst is een oude site met walgracht van het tweeledige type met afzonderlijk omgracht opper- en neerhof. Sober neoclassicistisch kasteel, in 1890 uitgebreid met een vierkante toren. In 1883 wordt de kapel gebouwd. In 1897 volgt de bouw van een tuinpaviljoen en in 1898 een dienstgebouw met oranjerie, paardenstallen en speelzaal. In 1908 wordt de wintertuin aangebouwd en circa 1920 volgt de bouw van een conciërgewoning.