Beschermd monument

Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 27-01-2003 tot heden
ID: 9486   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9486

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2003  ID: 4003

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie van de Sint-Martinusparochie. Het gebouw is ook gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Sint-Lievens-Esse.Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie werd opgericht in 1783 en aangepast, uitgebreid, verhoogd en heringericht in de 19de eeuw. Typisch voorbeeld van een evoluerend gebouwentype van 18de tot 19de eeuw. Het gebouw is naar vorm, constructie en indeling van de gelijkvloerse verdieping, representatief voor de pastorie in de 18de eeuw. De interieuraankleding (stuc, binnenschrijnwerk, trap) werd uitgevoerd in empirestijl wat uniek is voor de interieurs van pastorieën en bleef intact bewaard. De uitbreiding van het pand gebeurde in neoclassicistische stijl.

artistieke waarde

De artistieke waarde van de pastorie bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd.
De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden.
De tuinen getuigen alle van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorziening van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt.

artistieke waarde

De pastorie werd opgericht in 1783 en aangepast, uitgebreid, verhoogd en heringericht in de 19de eeuw. Typisch voorbeeld van een evoluerend gebouwentype van 18de tot 19de eeuw. Het gebouw is naar vorm, constructie en indeling van de gelijkvloerse verdieping, representatief voor de pastorie in de 18de eeuw. De interieuraankleding (stuc, binnenschrijnwerk, trap) werd uitgevoerd in empirestijl wat uniek is voor de interieurs van pastorieën en bleef intact bewaard. De uitbreiding van het pand gebeurde in neoclassicistische stijl.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Sint-Lievensplein 1 (Herzele)
De pastorie van de Sint-Martinusparochie werd opgetrokken in het laatste kwart van de 18de eeuw en werd uitgebreid in de 19de eeuw.