Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en Heilige Catharinaparochie

Beschermd monument van 27-01-2003 tot heden
ID: 9487   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9487

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2003  ID: 4003

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en de Heilige Catharinaparochie. Het gebouw is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Steenhuize-Wijnhuize.


Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De artistieke waarde van de pastorie bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd.
De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden.
De tuinen getuigen alle van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorziening van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt.

artistieke waarde

De pastorie werd opgericht in 1751-55. Uitzonderlijke pastorie daterende van voor de wetgeving van 25 september 1769 terzake. In de 19de eeuw uitgebreid met de zogenaamde 'soldatenvleugel'. Typisch voorbeeld van een evoluerend gebouw van 18de tot 20ste eeuw. Het gebouw is naar vorm, constructie en indeling van de gelijkvloerse verdieping, representatief voor de pastorie in de 18de eeuw (stuc, binnenschrijnwerk, trap). De gang op de bovenverdieping werd in de 19de eeuw omgebouwd tot een T-structuur. Op de gelijkvloerse verdieping bleven de unieke, kwalitatief uitzonderlijk hoogstaande 18de-eeuwse interieurelementen (binnenschrijnwerk, stucwerk) bewaard. In de 'soldatenvleugel' bleven 19de-eeuwse interieurelementen (schouwen, stucwerk) bewaard. Het rechtersalon aan de straatzijde behield een begin 20ste-eeuwse aankleding in neostijl. Tot het pand behoren eveneens een directoire hoekkast in de keuken, een beeld van de Heilige Anna ten drieën in de gang (15de eeuw) en een kruisiging op de schouw van het 'neo-salon'.

historische waarde

De pastorie werd opgericht in 1751-55. Uitzonderlijke pastorie daterende van voor de wetgeving van 25 september 1769 terzake. In de 19de eeuw uitgebreid met de zogenaamde 'soldatenvleugel'. Typisch voorbeeld van een evoluerend gebouw van 18de tot 20ste eeuw. Het gebouw is naar vorm, constructie en indeling van de gelijkvloerse verdieping, representatief voor de pastorie in de 18de eeuw (stuc, binnenschrijnwerk, trap). De gang op de bovenverdieping werd in de 19de eeuw omgebouwd tot een T-structuur. Op de gelijkvloerse verdieping bleven de unieke, kwalitatief uitzonderlijk hoogstaande 18de-eeuwse interieurelementen (binnenschrijnwerk, stucwerk) bewaard. In de 'soldatenvleugel' bleven 19de-eeuwse interieurelementen (schouwen, stucwerk) bewaard. Het rechtersalon aan de straatzijde behield een begin 20ste-eeuwse aankleding in neostijl. Tot het pand behoren eveneens een directoire hoekkast in de keuken, een beeld van de Heilige Anna ten drieën in de gang (15de eeuw) en een kruisiging op de schouw van het 'neo-salon'.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en Heilige Catharinaparochie

Bergestraat 5 (Herzele)
De pastorie dateert uit 1751-55 en is gelegen in een gedeeltelijk ommuurde tuin met hek.