Beschermd monument

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Beschermd monument van 27-01-2003 tot heden

ID
9489
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9489

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2003  ID: 4003

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige pastorie van de Sint-Antoniusparochie van Borsbeke, met inbegrip van de pastorietuin.Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie werd opgericht in 1899. Deze pastorie vormt de laatste stap in de constante aanwezigheid van een pastorie te Borsbeke sinds 1662. Het gebouw is naar vorm, constructie, aankleding en indeling representatief voor de pastorie in de 19de eeuw (stuc, binnenschrijnwerk, trap). Het perceel behield tevens zijn opdeling in siertuin, bos, weide waardoor het niet enkel representatief doch ook uniek is.

artistieke waarde

De artistieke waarde van de pastorie bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd.
De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden.
De tuinen getuigen alle van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorziening van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt.

artistieke waarde

De pastorie werd opgericht in 1899. Deze pastorie vormt de laatste stap in de constante aanwezigheid van een pastorie te Borsbeke sinds 1662. Het gebouw is naar vorm, constructie, aankleding en indeling representatief voor de pastorie in de 19de eeuw (stuc, binnenschrijnwerk, trap). Het perceel behield tevens zijn opdeling in siertuin, bos, weide waardoor het niet enkel representatief doch ook uniek is.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Pastorijstraat 3 (Herzele)
De voormalige pastorie van de Sint-Antoniusparochie van Borsbeke werd aan het einde van de 19de eeuw opgetrokken. Het kenmerkende interieur bleef goed bewaard.