Mechanische maalderij met dieselmotor

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Steenhuize-Wijnhuize
Straat Gentweg
Locatie Gentweg 76 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/129.1
  • 4.01/41027/211.1
  • OO000301

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Mechanische maalderij

Gentweg 76, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Maalderij, deel van langgevelig gebouw (tweede helft 19de eeuw), naast molenaarswoning en met machinekamer in het poortgedeelte. Voorheen (voor circa1930) hoeve en smidse.

Beschrijving

De bescherming omvat de mechanische maalderij met inbegrip van de volledige inrichting en de molenaarswoning.

Waarden

Mechanische maalderij met dieselmotor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

de mechanische maalderij, inclusief de volledige inrichting, alle goederen onroerend door aard en/of bestemming, alsook de molenaarswoning,
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als goed voorbeeld van een kleine landelijke mechanische maalderij die tijdens het interbellum uit een smidse (met daaraan verbonden een kleine hoeve) is ontstaan en waarbij deze evolutie duidelijk blijkt uit de wijze waarop de maalinrichting in de gegeven ruimtes werd ingepast (onder andere doorbreking bestaande zoldervloer, opstelling motor in poortgedeelte) met als andere typerende kenmerken: het hergebruik van een tweedehands aangekochte installatie, wat ongetwijfeld beantwoordde aan de toenmalige economische context waarin de bedrijfswissel plaatsvond; de voor het interbellum (wettelijk verplichte) aanwezigheid van een builmolen; de goede bereikbaarheid van dit bedrijfje gelegen op een kruispunt aan een voorheen belangrijke verkeersader en de landelijke woning met goed bewaarde interieurelementen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.