Beschermd monument

Mechanische maalderij met dieselmotor

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

ID
9491
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9491

Besluiten

Mechanische maalderij met dieselmotor
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1997  ID: 3194

Beschrijving

De bescherming omvat de mechanische maalderij met inbegrip van de volledige inrichting en de molenaarswoning.Waarden

Mechanische maalderij met dieselmotor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

de mechanische maalderij, inclusief de volledige inrichting, alle goederen onroerend door aard en/of bestemming, alsook de molenaarswoning,
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als goed voorbeeld van een kleine landelijke mechanische maalderij die tijdens het interbellum uit een smidse (met daaraan verbonden een kleine hoeve) is ontstaan en waarbij deze evolutie duidelijk blijkt uit de wijze waarop de maalinrichting in de gegeven ruimtes werd ingepast (onder andere doorbreking bestaande zoldervloer, opstelling motor in poortgedeelte) met als andere typerende kenmerken: het hergebruik van een tweedehands aangekochte installatie, wat ongetwijfeld beantwoordde aan de toenmalige economische context waarin de bedrijfswissel plaatsvond; de voor het interbellum (wettelijk verplichte) aanwezigheid van een builmolen; de goede bereikbaarheid van dit bedrijfje gelegen op een kruispunt aan een voorheen belangrijke verkeersader en de landelijke woning met goed bewaarde interieurelementen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Mechanische maalderij

Gentweg 76 (Herzele)
Maalderij, deel van langgestrekt gebouw uit de tweede helft 19de eeuw, naast molenaarswoning en met machinekamer in het poortgedeelte. Vóór 1930 hoeve en smidse.