Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
94919
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94919

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouw bij nr. 48, thans opslagplaats, voormalige woning reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan van 1816, wellicht opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Zandstraat 48 (Dendermonde)
Woning reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan van 1816, wellicht opklimmend tot de 18de eeuw. Langs oude rooilijn gebouwd volume van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak in Vlaamse pannen.