Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Baardegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94925
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94925

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig station van de thans gedesaffekteerde - spoorlijn Aalst-Antwerpen-Zuid (afgeschaft: 1958/1974).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Baardegem

Spoorstraat 1 (Aalst)
Voormalig station van de heden gedesaffekteerde - spoorlijn Aalst-Antwerpen-Zuid. Het station werd tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken, is heden herbestemd tot woonhuis maar bezit nog de originele loketten- en wachtzaal. De metalen perronluifel is verdwenen, doch de natuurstenen aanzet ervan is nog in de gevel merkbaar.