Beschermd monument

Tolhuissluis

Beschermd monument van 20-11-1996 tot heden

ID: 9493   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9493

Besluiten

Havenerfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-1996  ID: 3127

Beschrijving

De bescherming omvat de tolhuissluis, met inbegrip van de technische uitrusting en van de lage arduinen en smeedijzeren uitrusting. De ruime omgeving met de sites van het Tolhuis en de Voorhaven is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De Tolhuissluis, met de technische uitrusting en de lage arduinen en smeedijzeren uitrusting, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een natuurstenen schutsluis van 1889, geconstrueerd als onderdeel van een in dezelfde periode uitgebouwde haveninfrastructuur.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tolhuissluis

Tolhuiskaai zonder nummer (Gent)
Schutsluis van 1889 (zie ook datumsteen), kolkwanden en sluishoofden volledig in natuursteen.