Beschermd monument

Hofstede In Sint-Anthone

Beschermd monument van 13-06-1975 tot heden
ID: 9496   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9496

Besluiten

Herberg In Sint-Antone
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-1975  ID: 851

Beschrijving

Deze bescherming betreft de voormalige herberg Sint-Anthone, meer bepaald de eerste vier traveeën van het oorspronkelijk twaalf traveeën tellend complex.Waarden

De oude herberg "Sint-Antone" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hofstede In Sint-Anthone

Drongenplein 17 (Gent)
Hoekhuisje van één bouwlaag onder zadeldak met dakkapel, in kern opklimmend tot eind 17de - begin 18de eeuw, aangepast begin 19de eeuw en thans gereconstrueerd.