Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brug over de Langelede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
94961
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94961

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Brug over de Langelede op drie bakstenen rondboogvormige openingen, gedateerd 1775.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brug over de Langelede

Oudeburgse Sluis zonder nummer (Wachtebeke)
Brug over de Langelede op drie bakstenen rondboogvormige openingen, gedateerd 1775.