Beschermd monument

Graventoren

Beschermd monument van 30-07-1982 tot heden
ID: 9497   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9497

Besluiten

Watermolen, molenaarshuis, Graventoren en kapel en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1982  ID: 1813

Beschrijving

De Graventoren is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Graventoren is beschermd als monument omwille van de historische waarde als restant van de in kern 13de-eeuwse waterburcht met toepassing van het strategisch systeem van flankbestrijking.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000689, Watermolen, Graventoren, kapel en omgeving te Rupelmonde (S.N., 1982).

Waarden

De Graventoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graventoren

Kasteelstraat zonder nummer (Kruibeke)
Ruïne van een waterburcht uit de 12de eeuw, opgericht door de graven van Vlaanderen. In 1254 vergroot Margaretha van Vlaanderen haar kasteel dat in de volgende eeuw min of meer in verval geraakte doch in januari 1389 door Filips de Stoute grondig hersteld en verruimd werd tot een burcht met zeventien torens.