Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94978   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94978

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 27. Heden breedhuis met enkelhuisopstand, vier trav. en twee en een halve bouwl. onder zadeldak (pannen). Witbepleisterde XIX-voorgevel op hoge arduinen plint doch oudere kern vlg. archiefstukken met trapgevel en kruiskozijnen onder boogvelden. Heden rechth. omlijste vensters met doorlopende kordons en kroonlijst. S.A.G., reeks G.12, nr. 7535.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nieuwland 27 (Gent)
Witbepleisterde 19de-eeuwse voorgevel op hoge arduinen plint doch oudere kern volgens archiefstukken met trapgevel en kruiskozijnen onder boogvelden.