Beschermd monument

Kasteel Dubois

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 9499   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9499

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

Het kasteel Dubois is met inbegrip van de tuinmuur en het straathek beschermd als monument.Waarden

Voormalig kasteel Dubois met tuinmuur en straathek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Dit neoclassicistisch kasteeltje, oorspronkelijk ingeplant in een ruime beboomde tuin met imposant straathek is exemplarisch voor de privé-burgerlijke architectuur van de gefortuneerde dorpsnotabelen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het vrij strakke neoclassicistische landhuis dat notaris De Blieck liet bouwen in 1873, kreeg zijn kasteelallure voornamelijk in 1913 door de toevoeging van het statische bordes en de torentravee met belvedère door de invloedrijke brouwersfamilie Du Bois die het domein gedurende decennia haar naam gaf.
Het straathek is een gaaf bewaard en zeer kwaliteitsvol voorbeeld van een ijzeren afsluiting van een kasteeldomein en getuigt van een groot ambachtelijke vakmanschap. Het is zeer beeldbepalend in de straat en vormt samen met aansluitende de hoge bakstenen ommuring, kenmerkend voor het gesloten en privé-karakter van de tuin, een essentieel en integrerend onderdeel van de kasteelsite.
De artistieke waarde wordt voornamelijk bepaald door het rijkelijk en authentiek interieur met herkenbare plattegrond en decoratieve elementen die representatief zijn voor de rijkere neoclassicistische interieurs uit het einde van de 19de eeuw en getuigen van het prestige en status van de bouwheer. De verzorgde parketvloeren, marmeren schouwen en stucplafonds getuigen van een verfijnde kunstzin en verzorgd vakmanschap. De originele kamerhoge faiencebetegeling, mozaïekvloeren en binnenschrijnwerk in de in 1913 toegevoegde toren zijn een kwaliteitsvolle getuige van de eigentijdse kunstzin en vakmanschap.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Dit neoclassicistisch kasteeltje, oorspronkelijk ingeplant in een ruime beboomde tuin met imposant straathek is exemplarisch voor de privé-burgerlijke architectuur van de gefortuneerde dorpsnotabelen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het vrij strakke neoclassicistische landhuis dat notaris De Blieck liet bouwen in 1873, kreeg zijn kasteelallure voornamelijk in 1913 door de toevoeging van het statische bordes en de torentravee met belvedère door de invloedrijke brouwersfamilie Du Bois die het domein gedurende decennia haar naam gaf.
Het straathek is een gaaf bewaard en zeer kwaliteitsvol voorbeeld van een ijzeren afsluiting van een kasteeldomein en getuigt van een groot ambachtelijke vakmanschap. Het is zeer beeldbepalend in de straat en vormt samen met aansluitende de hoge bakstenen ommuring, kenmerkend voor het gesloten en privé-karakter van de tuin, een essentieel en integrerend onderdeel van de kasteelsite.
De artistieke waarde wordt voornamelijk bepaald door het rijkelijk en authentiek interieur met herkenbare plattegrond en decoratieve elementen die representatief zijn voor de rijkere neoclassicistische interieurs uit het einde van de 19de eeuw en getuigen van het prestige en status van de bouwheer. De verzorgde parketvloeren, marmeren schouwen en stucplafonds getuigen van een verfijnde kunstzin en verzorgd vakmanschap. De originele kamerhoge faiencebetegeling, mozaïekvloeren en binnenschrijnwerk in de in 1913 toegevoegde toren zijn een kwaliteitsvolle getuige van de eigentijdse kunstzin en vakmanschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Dubois

Leo Duboisstraat 41 (Lebbeke)
Opvallend ingeplant kasteeltje uit 1873 in een ruime beboomde tuin, van de straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken. Huidig uitzicht met kasteelallure van 1913 door toevoeging van het arduinen bordes en de ronde toren met belvedère.