Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning met stal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94990
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94990

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig boerenhuis uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw en uitgebreid in de eerste helft van de 20ste eeuw met stal van twee traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve met bakhuis

Driesstraat zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Voormalige boerenwoning uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw en uitgebreid in de eerste helft van de 20ste eeuw met stal van twee traveeën.