Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-06-2002 tot heden

ID: 95   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95

Besluiten

Vierkantshoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-2002  ID: 3876

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de gesloten hoeve is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de vierkantshoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als restanten van het historische areaal en beeldbepalende open ruimte, inherent aan deze monumentale agrarische architectuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Langstraat 80 (Linter)
Vierkantshoeve met woonhuis met aanpalende paardenstal, twee stalvleugels en een schuur verbonden met het woonhuis door lagere stalvleugels met centraal een poortgebouw, uit de tweede helft van de 18de eeuw, ommuurde moestuin met bakhuis en bewaarde oven.