Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument Philip Verheyen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95002   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95002

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vierkante arduinen sokkel uitgevoerd door D. Bernard (Sint-Niklaas) naar ontwerp van architect Louis Serrure, waarop een bronzen borstbeeld door F. Van Havermaet, gegoten door Lecherf (Brussel).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument Philip Verheyen

Verheyenplein zonder nummer (Beveren)
Vierkante arduinen sokkel uitgevoerd door D. Bernard naar ontwerp van architect Louis Serrure, waarop een bronzen borstbeeld door F. Van Havermaet, gegoten door Lecherf.