Beschermd monument

Tolhuis: sluiswachterswoningen en administratiegebouw

Beschermd monument van 20-11-1996 tot heden

ID: 9503   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9503

Besluiten

Havenerfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-1996  ID: 3127

Beschrijving

De bescherming omvat de neogotische sluiswachterswoningen en het administratief gebouw aan de Tolhuissluis. De ruime omgeving met de sites van het Tolhuis en de Voorhaven is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De sluiswachterswoningen met administratief gebouw zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als voorbeeld van een vrij uitgebreid geheel van sluiswachterswoningen en een administratief gebouw ten behoeve van het overheidspersoneel verbonden aan de Tolhuissluis, rond 1890 opgetrokken in neogotische stijl.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als voorbeeld van een vrij uitgebreid geheel van sluiswachterswoningen en een administratief gebouw ten behoeve van het overheidspersoneel verbonden aan de Tolhuissluis, rond 1890 opgetrokken in neogotische stijl.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sluiswachterswoningen

Tolhuiskaai 2-3, 4-6 (Gent)
Sashuizen gelegen op een eilandje in het Tolhuisdok. Het eilandje is bereikbaar vanuit de Wiedauwkaai via een brugje en vanuit de Sassekaai met twee brugjes met ijzeren reling met leeuwenkopjes. Donkere neogotische gebouwen van baksteen, daterend van de jaren 1880, bij de aanleg van de Voorhaven.