Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 95032   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95032

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis volgens kadastergegevens nieuw gebouwd in 1904 en waarvoor in 1902-1903 vergunning zou verleend zijn aan Th. Liétar(d?). Hoog rijhuis met enkelhuisopstand van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Leo Bruynincxstraat 18 (Dendermonde)
Burgerhuis volgens kadastergegevens nieuw gebouwd in 1904 en waarvoor in 1902-1903 vergunning zou verleend zijn aan Th. Liétar(d?). Hoog rijhuis met enkelhuisopstand van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak.