Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed ten Cattenaye

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
95042
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95042

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig Goed ten Cattenaye, hoeve zogenaamd "Kattenheye" sinds 1997 met paardenmelkerij, beschermd als monument bij MB van 14.07.2004, uitbreiding van de bij MB van 18.10.1995 als monument beschermde toegangspoort en walgracht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed ten Cattenaye

Lagen Heirweg 9 (Laarne)
De huidige hoevegebouwen met paardenmelkerij zijn op het neerhof van de omgrachte site gelegen. het boerenhuis met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw en aanpalende stallen. Dubbele dwarsschuur met een opvallend volume uit 1839. Toegangspoort van het type alleenstaand overzolderd poortgebouw in bak- en zandsteenbouw van laatmiddeleeuwse oorsprong en vermeld in een document van 1544.