Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 95059   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95059

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), aansluitend bij het hoekhuis met Eekhout.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Prudens Van Duyseplein 8 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), aansluitend bij het hoekhuis met Eekhout.