Beschermd monument

Hotel Verhaegen-Lammens

Beschermd monument van 13-05-1976 tot heden
ID: 9507   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9507

Besluiten

Hotel Verhaegen-Lammens
definitieve beschermingsbesluiten: 13-05-1976  ID: 969

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Hotel Verhaegen-Lammens in het geheel, met inbegrip van de tuin en alle bijgebouwen.Waarden

Het hotel "Verhaegen-Lammens" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Verhaegen-Lammens

Oude Houtlei 110 (Gent)
Gelegen tussen de Brandstraat en de Wellinckstraat met een ruime en fraai aangelegde tuin achter het eigenlijke woonhuis, omringd door bijgebouwen uitziend op de Wellinckstraat en paardestallen uitziend op de Brandstraat.