Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 12-08-1943 tot heden
ID: 951   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/951

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1943  ID: 77

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Bellingen (Pepingen) is beschermd als monument.


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Cantempréstraat zonder nummer (Pepingen)
Voormalige priorijkerk, homogeen gebouw opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen, aangevat in 1619 en aansluitend bij de Henegouwse gotiek, ten zuiden bevindt zich een langgerekt kerkhof.