Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95102
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95102

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige trapgevel (7 traveeën + topstuk) met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (pannen), in derde kwart twintigste eeuw grondig gerestaureerd naar zeventiende eeuws model. Baksteenbouw horizontaal geleed door arduinen kordon.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met trapgevel

Klein Turkije 22, 22B (Gent)
Eenvoudige trapgevel van 7 treden en een topstuk met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, in het derde kwart van de 20ste eeuw grondig gerestaureerd naar 17de-eeuws model. Baksteenbouw horizontaal geleed door arduinen cordon.