Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Scheepshelling scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-11-2001 tot heden

ID
9512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9512

Besluiten

Scheepshelling
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3776

Beschrijving

De scheepshelling uit 1962 van de voormalige scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde die in 1913 werd opgericht is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De scheepshelling uit 1962 van de voormalige scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde die in 1913 werd opgericht is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als site waarvan het hoofdbestanddeel - namelijk de scheepshelling uit 1962 - een beeldbepalende materiële getuige is en een restant van de voormalige scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde die in 1913 werd opgericht. Op lokaal niveau vervulde deze scheepswerf een belangrijke sociaal-economische functie en op Belgisch niveau speelde ze een vooraanstaande en vernieuwende technologische rol. Deze scheepswerf had tevens een internationaal cliënteel.
De onderhavige uitbreiding is een logische aanvulling aan het reeds bij ministerieel besluit van 30 juli 1982 beschermde dorpsgezicht 'Watermolen en molenaarshuis, kapel en Graventoren' waarin slechts een gedeelte van de scheepshelling werd opgenomen.

industrieel-archeologische waarde

als site waarvan het hoofdbestanddeel - namelijk de scheepshelling uit 1962 - een beeldbepalende materiële getuige is en een restant van de voormalige scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde die in 1913 werd opgericht. Op lokaal niveau vervulde deze scheepswerf een belangrijke sociaal-economische functie en op Belgisch niveau speelde ze een vooraanstaande en vernieuwende technologische rol. Deze scheepswerf had tevens een internationaal cliënteel.
De onderhavige uitbreiding is een logische aanvulling aan het reeds bij ministerieel besluit van 30 juli 1982 beschermde dorpsgezicht 'Watermolen en molenaarshuis, kapel en Graventoren' waarin slechts een gedeelte van de scheepshelling werd opgenomen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde

Scheepsbouwersstraat zonder nummer (Kruibeke)
De scheepswerf Chantier Naval de Rupelmonde werd gesticht in 1913. In 1962 werd de werf uitgebreid met een tweede scheepshelling.