Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapellekoutermolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95137

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Puin van de zogenaamde Kapellekoutermolen, benaming verwijzend naar de locatie. Gelegen ten noorden van de straat, op een afstand bepaald in het oprichtingsoctrooi van 1788 voor de molen; bereikbaar via veldweg naast nummer 12.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Romp van de Kapellekoutermolen

Hemelrijk zonder nummer (Brakel)
De Kapellekoutermolen is een laat 18de-eeuwse stenen korenwindmolen, type bovenkruier (bergmolen), waarvan enkel de romp bewaard bleef.