Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95149
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95149

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk burgerwoning van drie bouwlagen en vier traveeën. Thans volledig omgebouwd: enkel de bovenbouw van voorgevel bleef bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kouter 158-159 (Gent)
Oorspronkelijk burgerhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, maar enkel de bovenbouw van voorgevel bleef bewaard.