Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zwartzusterklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95161   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95161

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen ten zuidwesten van de Pamelekerk. Lichtgeelgeschilderde kloostergebouwen met in grote lijnen T-vormige plattegrond en volledig ommuurde kloostertuin ten zuiden, waarin een oude Buxus Sempervirens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zwartzusterklooster

Pamelekerkplein 2-3, 1A-B (Oudenaarde)
Gelegen ten zuidwesten van de Pamelekerk. Lichtgeelgeschilderde kloostergebouwen met in grote lijnen T-vormige plattegrond en volledig ommuurde kloostertuin ten zuiden, waarin een oude Buxus Sempervirens.