Beschermd monument

Pastorie

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 9521   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9521

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument. Op 8 september 1981 werd al een deel van de pastorie als monument beschermd.Waarden

Pastorie (uitbreiding van het koninklijk besluit van 8 september 1981 tot de volledige pastorie) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : De gaaf bewaarde laat 19de-eeuwse pastorie van Wieze is van belang als kenmerkende illustratie van de evolutie van dit gebouwentype. Gelegen op de site van een pastorie uit midden 16de eeuw, incorporeert de bouw van 1892 een deel van 1760 dat aanleunt bij het oudste deel van 1745.
De bekende Gentse architect August Van Assche ontwierp in 1891 met dit kwaliteitsvol bouwwerk van bak- en natuursteen in neotraditionele stijl een passende aansluiting bij het (beschermde) deel van de pastorie van 1745. De beschermde dorpskerk tegenover de pastorie werd door dezelfde architect vroeger gerestaureerd en vergroot.
Typologisch is de in 1892 gebouwde pastorie representatief voor de bouwperiode: ze is opgevat als een rechthoekig dubbelhuis in een historiserende bouwstijl met een plechtstatig voorkomen, eigen aan de ambtswoning van een pastoor. Met zijn twee accentuerende zichtgevels domineert de pastorie de omringende woningbouw.
De kern van 1760 bewaart in de stucornamentiek van de bepleisterde zolderingen kenmerkende interieurelementen van de voorgaande pastorie. Het trappenhuis met hek is het meest typerende interieurelement van het in 1892 toegevoegde deel.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : De gaaf bewaarde laat 19de-eeuwse pastorie van Wieze is van belang als kenmerkende illustratie van de evolutie van dit gebouwentype. Gelegen op de site van een pastorie uit midden 16de eeuw, incorporeert de bouw van 1892 een deel van 1760 dat aanleunt bij het oudste deel van 1745.
De bekende Gentse architect August Van Assche ontwierp in 1891 met dit kwaliteitsvol bouwwerk van bak- en natuursteen in neotraditionele stijl een passende aansluiting bij het (beschermde) deel van de pastorie van 1745. De beschermde dorpskerk tegenover de pastorie werd door dezelfde architect vroeger gerestaureerd en vergroot.
Typologisch is de in 1892 gebouwde pastorie representatief voor de bouwperiode: ze is opgevat als een rechthoekig dubbelhuis in een historiserende bouwstijl met een plechtstatig voorkomen, eigen aan de ambtswoning van een pastoor. Met zijn twee accentuerende zichtgevels domineert de pastorie de omringende woningbouw.
De kern van 1760 bewaart in de stucornamentiek van de bepleisterde zolderingen kenmerkende interieurelementen van de voorgaande pastorie. Het trappenhuis met hek is het meest typerende interieurelement van het in 1892 toegevoegde deel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Salvatorparochie

Sasbaan 2 (Lebbeke)
Oudste gedeelte van 1745 in bak- en zandsteen opgericht. Het nog oudere gedeelte van de pastorie werd in 1760 vervangen door een kortere vleugel van twee bouwlagen. In 1891 tekende de Gentse architect August Van Assche de plannen voor vergroting en aanpassing. Huidig gebouw met stilistisch eenheidskarakter niet tegenstaande de drie bouwfasen.