Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95210
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95210

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Alfred Amelotstraat 36 (Zingem)

Laag dorpshuis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Alfred Amelotstraat 36 (Kruisem)
Laag dorpshuis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw.