Neoclassicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Wiezeplein
Locatie Wiezeplein 16 (Lebbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42011/132.1
  • OO002779

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch burgerhuis

Wiezeplein 16, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens gegevens van het kadasterarchief in 1883 gekadastreerd als een totaal gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door Petrus Coppens-Wagon, winkelier.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : Het burgerhuis is een representatief en gaaf voorbeeld van dit gebouwentype uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De kenmerkende bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl is verrijkt met hardstenen elementen zoals een accentuerende deuromlijsting, terwijl de zijgevel zijn typerende zwarte beraping bewaart.
Binnen het beschermde dorpsplein valt het statig burgerhuis sterk op als zeldzaam en kwaliteitsvol voorbeeld van dit woningtype; het illustreert er tevens de evolutie van de woningbouw in een beschermde landelijke dorpskern met sterke vertegenwoordiging van lage 18de-eeuwse dorpshuizen.
Het interieur getuigt met zijn originele indeling en het authentiek karakter van zijn aankleding van de specifieke wooncultuur van de toenmalige burgerij. De rijke stucornamentiek van plafonds en een opmerkelijke marmeren schouwmantel zijn in een voor de bouwperiode typerende neoclassicistische stijl uitgevoerd.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.