Beschermd monument

Neoclassicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9522

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

Het neoclassicistisch burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : Het burgerhuis is een representatief en gaaf voorbeeld van dit gebouwentype uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De kenmerkende bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl is verrijkt met hardstenen elementen zoals een accentuerende deuromlijsting, terwijl de zijgevel zijn typerende zwarte beraping bewaart.
Binnen het beschermde dorpsplein valt het statig burgerhuis sterk op als zeldzaam en kwaliteitsvol voorbeeld van dit woningtype; het illustreert er tevens de evolutie van de woningbouw in een beschermde landelijke dorpskern met sterke vertegenwoordiging van lage 18de-eeuwse dorpshuizen.
Het interieur getuigt met zijn originele indeling en het authentiek karakter van zijn aankleding van de specifieke wooncultuur van de toenmalige burgerij. De rijke stucornamentiek van plafonds en een opmerkelijke marmeren schouwmantel zijn in een voor de bouwperiode typerende neoclassicistische stijl uitgevoerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : Het burgerhuis is een representatief en gaaf voorbeeld van dit gebouwentype uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De kenmerkende bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl is verrijkt met hardstenen elementen zoals een accentuerende deuromlijsting, terwijl de zijgevel zijn typerende zwarte beraping bewaart.
Binnen het beschermde dorpsplein valt het statig burgerhuis sterk op als zeldzaam en kwaliteitsvol voorbeeld van dit woningtype; het illustreert er tevens de evolutie van de woningbouw in een beschermde landelijke dorpskern met sterke vertegenwoordiging van lage 18de-eeuwse dorpshuizen.
Het interieur getuigt met zijn originele indeling en het authentiek karakter van zijn aankleding van de specifieke wooncultuur van de toenmalige burgerij. De rijke stucornamentiek van plafonds en een opmerkelijke marmeren schouwmantel zijn in een voor de bouwperiode typerende neoclassicistische stijl uitgevoerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch burgerhuis

Wiezeplein 16 (Lebbeke)
Neoclassicistisch burgerhuis, volgens gegevens van het kadasterarchief in 1883 gekadastreerd als een totaal gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door Petrus Coppens-Wagon, winkelier.