Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiale lagere school met klooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95224
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95224

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige parochiale lagere meisjesschool met klooster en godshuis van de zusters van Sint-Franciscus van het Crombeen te Gent, thans parochiecentrum ’t Klooster. Oprichting van een klooster met school door pastoor De Somer in 1882, uitgevoerd door aannemer Isidoor Van Hoorde naar plannen van Fredericq Van de Meulebroecke (Berchem).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiale lagere school met klooster

Massemsesteenweg 242 (Wetteren)
Oprichting van een klooster met school in 1882 naar plannen van Fredericq Van de Meulebroecke. Sober kloostergebouw, nu van dertien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, opgetrokken uit baksteen op een plint van hardsteenplaten. Aangepaste en uitgebreide achtergevel met voormalige kloosterkapel haaks achter de linker traveeën. In de tuin, kunstmatige Lourdesgrot.