Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95227
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95227

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met beraapte gevel van (thans) vijf traveeën onder steil zadeldak met centraal (recent) dakvenster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Dorpstraat 55-57 (Temse)
Huis uit 1660 met beraapte gevel van heden vijf traveeën onder steil zadeldak met centraal recent dakvenster.