Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Heilige Ursmarus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 95244   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95244

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij grote begijnenwoning samen met de aanpalende woning nummer 12 gebouwd in 1714 ter vervanging van twee 16de-eeuwse huizen. Goed bewaarde woning van drie traveeën, twee kamers diep, en twee bouwlagen onder nieuw pannen zadeldak, doorlopend over nummer 12, met nieuw getrapt dakvenster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Heilige Ursmarus

Begijnhof 13 (Dendermonde)
Vrij grote begijnenwoning samen met de aanpalende woning nummer 12 gebouwd in 1714 ter vervanging van twee 16de-eeuwse huizen. Goed bewaarde woning van drie traveeën, twee kamers diep, en twee bouwlagen onder nieuw pannen zadeldak, doorlopend over nummer 12, met nieuw getrapt dakvenster.