Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95248
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95248

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige semi-gesloten hoeve met minstens eind 18de-eeuwse kern, opgetekend in de “Ommelooper ende Terrier ofte Land en caerteboek der Prochie van Berlaere” van 1773-1786. Volgens het kadasterarchief uitgebreid in 1869, 1938 en 1964.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Overheet 24 (Berlare)
Voormalige semigesloten hoeve met minstens eind 18de-eeuwse kern, uitgebreid in 1869, 1938 en 1964 voornamelijk door vernieuwing en toevoeging van de bedrijfsgebouwen rondom het voorerf. Achterin parallel aan de straat ingeplante boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak afgewerkt met aandaken. Stalletje onder lessenaarsdak en grote bakstenen schuur van 1938.