Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Braemkasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95273
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95273

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Onderkelderd vierkant bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot zes traveeën, onder snijdende schilddaken (leien) voorzien van kleine dakkapellen en ijzeren nokhek evenwijdig met de straat. Gedateerd 1903 op gevelsteen in benedenvensteromlijsting van de toren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Braemkasteel

Braemkasteelstraat 1 (Gent)
Onderkelderd vierkant bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot zes traveeën, onder snijdende schilddaken (leien) voorzien van kleine dakkapellen en ijzeren nokhek evenwijdig met de straat. Gedateerd 1903 op gevelsteen in benedenvensteromlijsting van de toren.