Beschermd monument

Park Liedts

Beschermd monument van 24-10-2011 tot heden
ID: 9528   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9528

Besluiten

Park Liedts
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-2011  ID: 4858

Beschrijving

Het park Liedts, met inbegrip van het kasteel, het park, de ravelijn en de volkstuinen, langs de Parkstraat te Oudenaarde is beschermd als monument.Waarden

Park Liedts is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het huidige eclectische kasteel van 1883 is een verbouwing van het vroegere classicistische landhuis van 1865, opgericht als zomerverblijf door de familie Liedts op gronden van de vroegere stadsvesten. Eén van de belangrijkste leden van deze familie was Charles Liedts, prominent liberaal politicus en één van de grondleggers van de Belgische staat.
Het omringend park was oorspronkelijke een privétuin met paviljoen die zeker teruggaan tot het midden van de 19de eeuw. Het huidige park werd grotendeels aangelegd in 1865-1869 in Engelse landschapsstijl met vijver, slingerpaden, hoogstambomen en heesterstruiken afgewisseld met open grasvelden, een ijskelder onder heuvel, romantische brugjes en ruïne.
Het ravelijn BC is het enig vestingbouwkundig overblijfsel van de vesting Oudenaarde. Het is als aarden monument deel uitmakend van de vesting Oudenaarde uit de Hollandse periode een uniek relict. Het werd opgericht volgens plannen van 1819-1829 als onderdeel van de Wellingtonbarrière. Het ravelijn is het enige bewaarde van de vijf geplande ravelijnen, opgericht op de bestaande funderingen van de vroegere omwalling en bastions. Ingenieur van de vesting was majoor Brunsveld van Hulten.
De historische en meer bepaald architectuurhistorische waarde van het kasteel: het kasteel is een mooi voorbeeld van eclectische bouwstijl van het einde van de 19de eeuw met voornamelijk neorenaissance invloeden. De toevoeging van de dominerende ronde hoektoren, de uitgebouwde erkers, bak- en zandstenen parement, trapgevels en dakkapelletjes in 1883 door architect Edmond Van de Vyvere gaven het vroegere classicistische landhuis zijn huidige kasteelallure.

artistieke waarde

De artistieke waarde van het kasteel ligt vooral in de verzorgde details in neorenaissancestijl van de erkers, balkons en cartouches en in het goed bewaarde interieur in neo-Vlaamse-renaissancestijl. De rijkelijk uitgewerkte schouwen met gesculpteerde natuurstenen schoorstukken, eikenhouten schouwbalken met leeuwenkopjes en boezems met ingewerkt wandtapijt of schilderij, de eikenhouten deuren en lambriseringen met ingewerkte kast en rijkelijk houtsnijwerk met panelen en hoofdjes, de balkenzolderingen en parketvloeren en de gebrandschilderde glas-in-loodramen getuigen van ambachtelijk kunde en een kwalitatieve en kunstzinnige smaak van de toenmalige burgerij.

sociaal-culturele waarde

Het “Park Liedts” neemt als locatie van tijdelijke tentoonstellingen en culturele activiteiten, als wandelpark en recreatiedomein voor omwonenden en toeristen een belangrijke, sociale en culturele plaats in het maatschappelijke gebeuren van de stad Oudenaarde. De sociaal-culturele waarde van de volkstuinen is zeer groot als groepstuinen, hier ingericht in 1926 door Het werk der Volkstuinen, ten behoeve van de omringende arbeidersbevolking van de stad. Deze tuinen zijn waardevolle groenvoorzieningen met breed maatschappelijk belang. Ze beantwoorden ook perfect aan de wens van de schenker om zijn kasteeldomein een sociale functie te geven. Deze volkstuinen evolueerden in de loop der tijd van een vooral noodzakelijk, utilitair naar meer recreatief gebruik.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Liedts

Parkstraat 2, 4 (Oudenaarde)
Het eclectische kasteel Liedts, dat dateert van 1883, is een verbouwing van het vroegere classicistische landhuis van 1865, opgericht als zomerverblijf door de familie Liedts op gronden van de vroegere stadsvesten. Het omringende park werd grotendeels aangelegd in 1865-1869 in landschapstijl.