Beschermd monument

Kasteeldomein van Wieze: ijskelder

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden
ID: 9529   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9529

Besluiten

Kasteel van Wieze: onderdelen en domein
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2000  ID: 3570

Beschrijving

De ijskelder van de voormalige burcht, gelegen in het kasteelpark, is beschermd als monument.Waarden

De ijskelder van het domein van de voormalige burcht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de tot de 19de-eeuwse heraanleg van het kasteeldomein behorende ijskelder, die vermoedelijk in de neogotische bouwfase van het kasteel voorafgaat.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Wieze

Nieuwstraat 20 (Lebbeke)
Het kasteeldomein van Wieze had in oorsprong een middeleeuwse opper- en neerhofconfiguratie, waarvan de bewaarde resten van de gracht, de 19de-eeuwse heraanleg van het domein met noordwaartse uitbreiding, onder andere met aanleg van dreven, alsook de bakstenen afsluitmuur langs de straat, nog getuigen.