Beschermd monument

Kasteeldomein van Wieze: oranjerie

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden
ID: 9531   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9531

Besluiten

Kasteel van Wieze: onderdelen en domein
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2000  ID: 3570

Beschrijving

De oranjerie van de voormalige burcht is beschermd als monument.Waarden

De oranjerie van het domein van de voormalige burcht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : tot het kasteeldomein behorende oranjerie, deel uitmakend van de 19de-eeuwse heraanleg en herbouwfase, meer bepaald van het latere neogotische kasteel. Het gebouw geplaatst onder leienschilddak, wordt gekenmerkt door twee driezijdige gevelbeëindigingen, gebruik van baksteen en 'speklagen' van natuursteen, grote rondboogramen, dunne hoeksteunberen en heeft een neorenaissancistisch voorkomen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Wieze

Nieuwstraat 20 (Lebbeke)
Het kasteeldomein van Wieze had in oorsprong een middeleeuwse opper- en neerhofconfiguratie, waarvan de bewaarde resten van de gracht, de 19de-eeuwse heraanleg van het domein met noordwaartse uitbreiding, onder andere met aanleg van dreven, alsook de bakstenen afsluitmuur langs de straat, nog getuigen.