Beschermd cultuurhistorisch landschap

Opgaande eik

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 15-03-1951 tot heden

ID: 9532   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9532

Besluiten

Oude eik
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1951  ID: 290

Beschrijving

De eik langs het Wiezeplein te Wieze is beschermd als landschap.Waarden

De oude eik is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande eik op Wiezeplein

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
In de oostelijke hoek van het Wiezeplein bevindt zich een circa 27 meter hoge opgaande zomereik met een stamomtrek van 3,83 meter. Deze boom heeft een kruindiameter van 21,3 meter en vormt een beeldbepalend element op het dorpsplein.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.