Beschermd monument

Kasteeldomein van Wieze: inkompartij

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

ID: 9533   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9533

Besluiten

Kasteel van Wieze: onderdelen en domein
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2000  ID: 3570

Beschrijving

De inkompartij (pijlers en hekwerk) van het kasteeldomein is beschermd als monument.Waarden

De inkompartij (pijlers en hekwerk) tot het kasteeldomein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : overblijfsel van het latere 19de-eeuwse neogotische kasteel, gekenmerkt door neogotische en neorenaissance kenmerken, bestaande uit vier veelhoekige pijlers met twee centrale elementen die opendraaiende hekvleugels dragen en die bekroond zijn met vier driekwartronde pinakeltjes en een geprofileerd topstuk.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Wieze

Nieuwstraat 20 (Lebbeke)
Het kasteeldomein van Wieze had in oorsprong een middeleeuwse opper- en neerhofconfiguratie, waarvan de bewaarde resten van de gracht, de 19de-eeuwse heraanleg van het domein met noordwaartse uitbreiding, onder andere met aanleg van dreven, alsook de bakstenen afsluitmuur langs de straat, nog getuigen.