Beschermd monument

Windmolen Ausmansmolen

Beschermd monument van 29-05-1995 tot heden

ID: 9534   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9534

Besluiten

Windmolen Aumansmolen: molenromp met maalderij, toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2873

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de molenromp met elektro-mechanische maalderij, genaamd ‘Aumansmolen’, met inbegrip van alle gaande werk en van het bijgebouw met de elektrische aandrijving, de overbrenging en de slijpsteen.Waarden

De molenromp met elektro-mechanische maalderij, genaamd ‘Aumansmolen’ , met inbegrip van alle gaande werk en van het bijgebouw met de elektrische aandrijving, de overbrenging en de slijpsteen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als goed bewaard en intact voorbeeld van een elektrisch-mechanische maalderij die rond de eeuwwisseling in een vroeg 19de-eeuwse stenen windmolen (later gereduceerd tot molenromp) werd ondergebracht en waarvan de elektrische inrichting dateert van vóór de Tweede Wereldoorlog; omvattende een interessant voorbeeld van snelheidsreductie door middel van een uitgebreid riemenstelsel.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Aumansmolen en molenaarswoning

Brandemanstraat 24 (Laarne)
Molenerf met gewitte bakstenen romp van een stenen korenwindmolen, opgericht in 1805-1806 van het type bovenkruier, nu nog met elektromechanische maalderij, met aanbouwen ten noordoosten. In de noordwesthoek van het molenerf gelegen voormalige hoeve met molenaarshuis, mogelijk in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.