Beschermd monument

Windmolen Ausmansmolen

Beschermd monument van 29-05-1995 tot heden
ID: 9534   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9534

Besluiten

Windmolen Aumansmolen: molenromp met maalderij, toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2873

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de molenromp met elektro-mechanische maalderij, genaamd ‘Aumansmolen’, met inbegrip van alle gaande werk en van het bijgebouw met de elektrische aandrijving, de overbrenging en de slijpsteen.


Waarden

De molenromp met elektro-mechanische maalderij, genaamd ‘Aumansmolen’ , met inbegrip van alle gaande werk en van het bijgebouw met de elektrische aandrijving, de overbrenging en de slijpsteen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als goed bewaard en intact voorbeeld van een elektrisch-mechanische maalderij die rond de eeuwwisseling in een vroeg 19de-eeuwse stenen windmolen (later gereduceerd tot molenromp) werd ondergebracht en waarvan de elektrische inrichting dateert van vóór de Tweede Wereldoorlog; omvattende een interessant voorbeeld van snelheidsreductie door middel van een uitgebreid riemenstelsel.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolen Aumansmolen en molenaarswoning

Brandemanstraat 24 (Laarne)
Zogenaamde Oostmolen of Aumansmolen, naar de huidige eigenaars. Molenromp met elektromechanische maalderij, beschermd als monument en omgeving gevormd door het molenerf met molenaarshuis als dorpsgezicht, bij MB van 29.05.1995.