Kasteeldomein van Wieze

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Nieuwstraat
Locatie Nieuwstraat 20 (Lebbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42011/113.1
  • 4.01/42011/151.1
  • OO002414

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein van Wieze

Nieuwstraat 20, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Het kasteeldomein van Wieze had in oorsprong een middeleeuwse opper- en neerhofconfiguratie, waarvan de bewaarde resten van de gracht, de 19de-eeuwse heraanleg van het domein met noordwaartse uitbreiding, onder andere met aanleg van dreven, alsook de bakstenen afsluitmuur langs de straat, nog getuigen.

Beschrijving

Het kasteeldomein met de bewaard gebleven delen van de gracht en de bakstenen straatmuur is beschermd als monument. De boven het maaiveld reikende structuren van gebouwen die niet afzonderlijk als monument werden beschermd worden niet mee opgenomen in deze bescherming. De structuren die wel apart als monument werden beschermd zijn: het hoektorentje, de ijskelder, het brugje, de oranjerie en de inkompartij.

Waarden

Het kasteeldomein met de bewaard gebleven delen van de gracht en de bakstenen straatmuur is, met uitzondering van de boven het maaiveld reikende structuren van gebouwen die niet afzonderlijk voor de bescherming als monument in aanmerking werden genomen, beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

in oorsprong middeleeuwse opper- en neerhofconfiguratie, met getuigen en bewaarde resten van de gracht, de 19de-eeuwse heraanleg van het domein met noordwaartse uitbreiding, onder andere met aanleg van dreven, alsook de bakstenen afsluitmuur langs de straat.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.