Beschermd monument

Hoeve met molenaarswoning Bontinkmolen

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden

ID: 9539   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9539

Besluiten

Geografisch pakket Laarne en Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4304

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hoeve en de molenaarswoning van de voormalige Bontinkmolen.Waarden

De hoeve met molenaarshuis van de voormalige Bontinkmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De hoeve met molenaarshuis is historisch onlosmakelijk verbonden met tegenover liggende windmolensite van de Bontinkmolen die minstens opklimt tot de 17de eeuw en waarop als voortzetting van de verdwenen graanwindmolen een industrieel-archeologisch waardevolle mechanische maalderij van 1868 met installatie bewaard bleef aan de Vogelzangstraat te Lokeren. Zij vormen samen een documentair relevant voorbeeld van een kleinschalige agrarische industriële activiteit die in de nabijheid van het woonhuis werd uitgevoerd en tevens gekoppeld was aan een landbouwbedrijf. Het molenaarshuis, aan de straat gebouwd in 1865 door de molenaar die nadien de mechanische maalderij oprichtte bij de Bontinkmolen, bezit als woningtype authentieke kenmerken van de regionale boerenhuisbouw uit het midden van de 19de eeuw. Het typisch langgerekt volume met deuromlijsting die de symmetrische gevelopstand van de woning accentueert, omvat opzij een toegangspoort met doorrit. Originele binnenindeling met behouden balklaag en een traditionele Vlaamse haard. Sporen van het vroegere molenaarshuis zijn in het bijhorend bedrijfsgebouw met schuur en stallen op het achtererf van het molenaarshof aanwezig.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De hoeve met molenaarshuis is historisch onlosmakelijk verbonden met tegenover liggende windmolensite van de Bontinkmolen die minstens opklimt tot de 17de eeuw en waarop als voortzetting van de verdwenen graanwindmolen een industrieel-archeologisch waardevolle mechanische maalderij van 1868 met installatie bewaard bleef aan de Vogelzangstraat te Lokeren. Zij vormen samen een documentair relevant voorbeeld van een kleinschalige agrarische industriële activiteit die in de nabijheid van het woonhuis werd uitgevoerd en tevens gekoppeld was aan een landbouwbedrijf. Het molenaarshuis, aan de straat gebouwd in 1865 door de molenaar die nadien de mechanische maalderij oprichtte bij de Bontinkmolen, bezit als woningtype authentieke kenmerken van de regionale boerenhuisbouw uit het midden van de 19de eeuw. Het typisch langgerekt volume met deuromlijsting die de symmetrische gevelopstand van de woning accentueert, omvat opzij een toegangspoort met doorrit. Originele binnenindeling met behouden balklaag en een traditionele Vlaamse haard. Sporen van het vroegere molenaarshuis zijn in het bijhorend bedrijfsgebouw met schuur en stallen op het achtererf van het molenaarshof aanwezig.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met molenaarswoning Bontinkmolen

Bontinkstraat 166 (Laarne)
Voormalige hoeve met molenaarshuis van de verdwenen Bontinkmolen. Aan de straat palend vrijstaand molenaarshuis van het type boerenburgerhuis met één bouwlaag van 1865. Op het verharde achtererf van de hoeve staand dienstgebouw omvattende een dwarsschuur en stallen.